Nový prostor = nová kapitola makeITtoday!

V makeITtoday se neustále snažíme inovovat výuku, aktualizovat kurikula, přicházet s novými tématy na kurzy, workshopy, tábory nebo vymýšlet akce pro komunitu kolem nás. Nespokojíme se s průměrem, chceme se stále zlepšovat a být nejlepší v tom, co děláme. To vše od začátku doprovázela myšlenka - vize moderního a interaktivního prostoru, který bude inspirovat naše studenty, lektory a třeba i firmy a vznikající projekty, které si budou chtít prostor pronajmout. A přesně takové místo jsme vybudovali.

Proč na tom záleží?

Proč se vlastně zabýváme tím, v jakém prostředí budou naše kurzy probíhat? Proč nestačí třeba pronajmout si školní učebny? Naše lekce nemají nic společného s klasickou školní výukou a stejně jsme přemýšleli i nad návrhem naší nové makeITtoday základny. Celý prostor se tak stal součástí naší filosofie a reprezentuje hodnoty, které se snažíme našim studentům předávat.

Hned po příchodu do Haly 40 na vás dýchne atmosféra moderní industriální stavby. Na schodišti vás uvítají ilustrované nápisy typu “There is no elevator to success, you gotta take the stairs!” a podobné vtipné nebo motivační quotes vás budou provázet i celým techspacem* makeITtoday. Učebny jsme pojmenovali po legendárním Sonicovi, Mariovi a Pac-manovi, kteří zdobí jejich zdi. Na první pohled si mnoho “dospěláků” řekne, že náš prostor připomíná dnešní IT startupy nebo coworkingové huby. A přesně to byl náš cíl. Věříme, že takový moderní prostor bude naše studenty i lektory inspirovat a bude jim důkazem, že kreativitě se meze nekladou.

*Našemu novému prostoru říkáme techspace. Dlouho jsme přemýšleli nad tím, jak náš prostor nazývat, protože slova jako škola, kancelář, třídy tohle místo nevystihují a hubů už je všude dostatek:). Je to prostor (space), kde všechny spojuje zájem o technologie, a tak vznikl název “techspace”. :)

Co přináší nová kapitola makeITtoday?

Kromě jiného nám navýšená kapacita dovoluje otevřít nové kurzy a workshopy. Všichni studenti, které baví technologie a mají zájem učit se nové věci si u nás mohou vybírat z těchto témat:

Kurzy na Praze 7 v novém techspace

 • Scratch I — Starter
 • Scratch I — Starter pro dívky
 • Scratch I — Starter in English
 • Scratch II — Learner
 • Scratch III — Pro
 • Programování s mobily
 • Programování serverových aplikací s NodeRED
 • Grafika, fotografie a film
 • Grafika — 3D grafika a animace
 • Grafika — 3D grafika a animace pro pokročilé
 • Tvorba moderního webu
 • Python I
 • Python II
 • Vývoj her a herní design v Unity 3D

Sobotní intenzivní kurzy 1x za 14 dní

 • Scratch I — Starter
 • Scratch II — Learner
 • Scratch III — Pro
 • Grafika — 3D grafika a animace pro pokročilé

Online kurzy

 • Scratch I — Starter online
 • Scratch II — Learner online
 • Tvorba moderního webu online
 • NOVINKA: esport tým — mIT Squad

We’re a Czech startup teaching kids & youth skills for life in the 21st century. We focus on long term and interactive tech education. More: www.makeittoday.cz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store