makeITtoday na WebExpo 2019

Letos jsme už podruhé vyrazili s notebooky a ozoboty na úspěšnou mezinárodní konferenci WebExpo 2019. Zatímco dospělí účastníci poslouchali přednášky 70. českých a zahraničních řečníků o nejnovějších technologických trendech, my jsme pro nejmladší návštěvníky připravili ochutnávku toho, co na ně čeká v našich kurzech.

WebExpo 2019

V rámci workshopů v pátek a v sobotu jsme jim ukázali prostředí vizuálního programovacícho jazyka Scratche, které je připraveno tak, že vybízí k experimentování s vlastní kreativitou a to je pro seznámení se s programováním velmi důležité. Děti z workshopu odcházely nadšené pro další pokračování a zkoumání a to je nutný předpoklad pro to, aby v programování dál pokračovaly.

Photocredit: WebExpo 2019

Robůtci ozoboti baví děti i dospělé. Jejich velkou výhodou je, že díky senzorům, které umí číst barevné plochy je rychle umí oživit i ti nejmenší, kteří ještě neumí číst a psát na klávesnici a ozobotím závodům už pak nestojí nic v cestě.

Photocredit: WebExpo 2019

Svět kolem nás se stále víc a víc digitalizuje. Věříme, že znalost technologií a programování dává dětem příležitost porozumět jak svět kolem nich funguje a je předpokladem pro to, aby se někdy v budoucnu mohly stát leadři a inovátory schopní obstát ve světové konkurenci. Náš Chief Learning Officer, Ondřej Vošta se o nejnovějších trendech v oblasti rozvoje digitální gramotnosti dětí a studentů rozpovídal v rámci své prezentace v hlavním programu.

Ondřej Vošta, Chief Learning Officer, makeITtoday

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store