Jak jsme během 3 dnů spustili online výuku

O vytvoření výukového online produktu jsme už nějakou dobu uvažovali a aktuální situace jeho pilotní provoz jenom urychlila (pozn. tohle píšu 16.3., v době kdy v České republice platí výjimečný stav a výrazné omezení pohybu osob na veřejnosti kvůli koronaviru).

 1. Výběr aplikace

Nejdřív si ujasněte funkce, které potřebujete aby aplikace zajistila, což v našem případě znamenalo:

 1. dostupnost zdarma
 • na minimálně 75 min (naše výuková hodina)
 • pro 11 účastníků (10 dětí a lektora)

2. sdílení obrazovky

3. chat

4. jednoduchá instalace a připojení do online prostředí

5. mobilní verze aplikace by byla fajn

Zvažovali jsme Zoom (báli jsme se omezení 40 min / meeting pro verzi zdarma), Jitsi.Meet (špatná kvalita obrazu a zvuku) a Webex. Nakonec rozhodli pro Webex, protože splňoval vše, co jsme potřebovali.

2. Testování

V týdnu od 9.3. — 13.3. naše kurzy ještě běželi prezenčně podle rozvrhu, ale někteří rodiče nám psali, že by ocenili nějakou formu online výuky / vzdáleného připojení a tak jsme se rozhodli vše spustit. Nešlo jen o otestování zvolené aplikace, ale především toho, jak budou děti zvládat držet kontakt a pozornost s lektorem na dálku (50% našich studentů je ve věku 8–12 let).

Ve čtvrtek 12.3. jsme měli v plánu setkání s lektory, které jsme přesunuli online a využili na posbírání tipů, triků a zkušeností s online výukou a dalšími podpůrnými nástroji. Síla komunity a znásobení mozkové kapacity nám velmi pomohlo :). Navíc nás to určitě posílilo jako tým — všichni jsme řešili jak online kurzy spustit co nejrychleji a nejefektivněji a zajistit tak kontinuitu výuky.

3. Naše tipy pro online výuku pro lektory

 • buďte ve své online třídě alespoň 5 min před začátkem výuky
 • ověřte, že jsou všichni připojení, že se slyšíte, vidíte — tohle může na začátku (při prvním pokusu) trvat, počítejte s tím
 • ověřte, že mají děti otevřené aplikace a jsou přihlášené tam, kde je potřeba — vyzkoušejte na tom, že každý umí sdílet obrazovku
 • ukažte si prostředí zvolené aplikace a užitečné funkce např. chat se může hodit pro sdílení odkazů
 • naučte je rychle přepínat mezi aplikacemi / záložkami (zkratky Alt+Tab resp. Ctrl+Tab atp.)
 • úkoly a zadání rozdělte na menší části než byste to udělali ve třídě
 • průběžně kontrolujte, že děti rozumí zadání / dělají co mají
 • ať vám děti průběžně sdílejí obrazovku kvůli trackování progresu / chyb
 • využívejte náhledová okna s jejich kamerami (pokud to aplikace umožňuje)
 • používejte signály — např. “kdo má hotovo, ať zvedne ruku, ať vás vidím”
 • komunikujte jednoduše / zřetelně a popisně např. když dítě nemůže najít ikonu pro sdílení na obrazovce, tak než popisovat jak vypadá, tak, že je třetí zleva atp.
 • pokud používáte v hodinách hardware (v našem případě např. mobily a microbty) — existují emulátory (např. https://www.andyroid.net/), které můžete použít pro výuku

4. Závěr?

V průběhu víkendu jsme připravili komunikace pro rodiče ke spuštění, jednoduchý návod jak si aplikaci nainstalovat a popis nejužitečnějších funkcí. Od pondělí 16.3. jedou všechny naše kurzy online až do odvolání. Všichni počítáme s tím, že se budeme učit ze zkušeností v průběhu pilotního provozu a hlavně, že tento výjimečný stav nebude dlouho trvat.

Doporučení:

 • návod na použití aplikace vytvořte jako editovatelný Google Doc a sdílejte link; budete ho tak moci průběžně doplňovat hlavně o tipy co dělat, když něco nefunguje tak, jak má :))
 • pokud bude potřeba stáhnout další programy pro výuku, pošlete v komunikaci rodičům odkaz na jednu (nejaktuálnější) verzi
 • zvažte možnost zapůjčení počítačů — někteří naši nejmladší studenti ho ještě nemají, rodiče potřebují ten svůj na práci atd. Umožnili jsme půjčení zdarma za vratnou kauci.

Další tipy a odkazy

 • pokud jste škola a potřebujete podporu s online výukou, můžete požádat GUG.cz, Česko.Digital o podporu zde.
 • MŠMT spustilo portál https://nadalku.msmt.cz/cs, rozcestník nástrojů pro výuku online. Řada platforem pro výuku a poskytovatelé materiálů uvolnili licence/využití zdarma!
 • ČT2 vyučování pro 1. stupeň ZŠ prostřednictvím televizních obrazovek. Více na http://bit.ly/2QafORx.
 • Komplexní průvodce tipy a nástroji na výuku doma od Perpetuum

Martina Bláhová

COO makeITtoday

We’re a Czech startup teaching kids & youth skills for life in the 21st century. We focus on long term and interactive tech education. More: www.makeittoday.cz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store