5 největších mýtů o programování

Mýtus #1: Programování není pro každého

Na základě našich zkušeností víme, že programovat mohou děti, kterým jde matematika i ty víc humanitně zaměřené. Programování pomáhá rozvíjet logické a kreativní myšlení. S dobrým lektorem děti lépe porozumí jak aplikovat matematické principy. Matematika přestává tedy být jenom abstraktní teorií a je možné ji využít pro tvoření zábavných věcí. Důležité je zapálení a nadšení pro zkoušení nových věcí. Vlastní odhodlání je ta nejlepší motivace.

Mýtus #2: Programování je hlavně pro kluky

V našich kurzech máme malé slečny, které jsou z programování nadšené a baví je. Veďte své dcery k tomu, že na svých dovednostech mohou pracovat a postupně se zlepšovat, podpořte jejich kreativitu v různých oblastech. Výprávějte jim příběhy o Adě Lovelace, která je považována za první programátorku; o Grace Hopper (matematičce, která vyvinula první kompilátor pro počítačový programovací jazyk) nebo o třech geniálních Aroameričankách: Katherine Johnson, Dorothy Vayghan a Mary Jackson, které pracovaly v NASA. Jejich matematické výpočty umožnili vyslat astronauta Johna Glenna na oběžnou dráhu.

Pro příklady z domácího prostředí nemusíme chodit daleko: český Google už přes 10 let vede Táňa LeMoigne, Senta Čermáková vede inovační aktivity v Deloitte a Muriel Anton, bývalá ředitelka Vodafone, mentoringový program Odyssey, který je zaměřen speciálně na ženy. Tohle naštěstí není zdaleka úplný výčet, inspirativních příkladů a příběhu je mnohem víc.

Mýtus #3: Děti si najdou cestu k programování samy

Ovládat počítač, používat YouTube a jiné programy se děti často naučí samy. Je však velký rozdíl mezi pasivní “konzumací” programů a jejich aktivním použitím. Děti jsou určitě zvídavé a spoustu věcí se naučí samy, je to jejich přirozenost. V dnešní době však čelí obrovské nabídce informací, příležitostí, ale i lákadel. Pravděpodobnost, že se samy dostanou ke kvalitním materiálům o programování a že u toho vytrvají je malá. S kvalitním lektorem se mohou daleko efektivněji a rychleji rozvíjet.

Mýtus #4: Umělá inteligence bude programovat za nás

Programování je kreativní proces a je mu vlastní určitý logický způsob uvažování. Umělá inteligence se rychle rozvíjí, ale zdaleka ještě nestačí na všechno. Spíš je pravděpodobné, že budoucnost bude klást zvýšené nároky na nás, uživatele. Rozumnět moderním technologiím a základům programování je proto nezbytné.

Mýtus #5: Z každého pak musí být programátor

Základní principy a informatické myšlení je důležité bez ohledu na to jakou profesní dráhu si děti v budoucnu zvolí. Budou pracovat v profesích, o kterých ještě nevíme jak budou vypadat. Víme, že technologie budou potřeba. Doba jde nezadržitelně dopředu a digitální gramotnost je novou gramotností pro 21. století.

We’re a Czech startup teaching kids & youth skills for life in the 21st century. We focus on long term and interactive tech education. More: www.makeittoday.cz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store