Chcete své dítě připravit na online výuku, ale nevíte, jaký vybrat počítač? Kolik by měl stát a jaké má splňovat parametry? A co myš nebo webkamera? Ať už jste nebo nejste technický typ, sepsali jsme pro vás tuto srozumitelnou “kuchařku” s konkrétními příklady, která vám pomůže vybrat dostačující vybavení pro online výuku.

Recept na online výuku:

1. Notebook nebo počítač s klávesnicí (nikoli tablet): Pro většinu kurzů postačí počítač se zcela základními parametry. Pokud na počítači funguje dobře prohlížení webu ve webovém prohlížeči a základní kancelářské aplikace aniž by měl zásadní výkonnostní problémy, bude pro výuku dostačovat. Pro většinu kurzů…

makeITtoday

We’re a Czech startup teaching kids & youth skills for life in the 21st century. We focus on long term and interactive tech education. More: www.makeittoday.cz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store